Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op zaterdag 29 januari 2022 om 02.47 uur

Geldig van maandag 31 januari tot zaterdag 12 februari

Synoptische ontwikkeling:
Tot en met donderdag bevinden we ons aan de noordoostflank van een
hogedrukgebied ten zuidwesten van de Britse Eilanden. Lagedrukgebieden
bewegen meermaals via Scandinavie of het Noordzeegebied zuidoostwaarts.
Met de passage van diverse frontale systemen bevinden we ons afwisselend
in maritiem polaire lucht en maritiem tropische lucht. Na donderdag
trekt het hoog zicht wat meer terug op de Atlantische Oceaan en lijkt er
zich een grootschalige hoogtetrog te vormen boven West-Europa en komen
we dieper in de maritiem polaire lucht terecht.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met volgende week donderdag is er relatief weinig spreiding in
het ensemble, de windrichting varieert in deze periode tussen zuidwest
en noordwest. Tot het einde van de week onze omgeving goed doorstroomt,
met als aandachtspunt de kans op zware windstoten op maandag, deze kans
loopt uiteen van ca. 20-50% landinwaarts tot ca. 80% in de kustgebieden,
de kans is tov van de vorige run iets toegenomen. In het oosten van het
land zien we op maandag tevens een signaal voor winterse neerslag (ca.
30-40%), dit lijkt in de tijdelijke noordwestelijke stroming te gaan om
buien met hagel of natte sneeuw, van enige accumulatie lijkt gezien de
temperaturen boven nul geen sprake te zijn. Op de langere termijn wordt
de onzekerheid geleidelijk groter waarbij het aandeel koudere leden
geleidelijk groter wordt met daarbij ook een licht toenemende kans op
vorst in de nacht, vooral landinwaarts (ca. 10-30%). Toch blijven er ook
zachte leden in het ensemble in de meerderheid. De neerslagkans daalt
richting in het laatste deel van het ensemble naar ca. 30-40%, daarbij
is in slecht een klein deel van de leden vanaf eind volgende week ook
soms winterse neerslag te zien (10-20%).

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig en vrij zacht, vooral op maandag en dinsdag veel wind. Op
maandag is er een grote kans op een waarschuwing voor zware windstoten.
Op dinsdag is er redelijke kans op een waarschuwing voor zware
windstoten in het noordwesten.

Samenvatting EPS-periode:
70% kans op een voortzetting van het vrij zachte weertype met ca. 30-40%
kans op neerslag. Daarnaast is er een 20-30% kans op een overgang naar
een kouder weertype, mogelijk met wat winterse neerslag en vorst in de
nacht en ochtend.Paraaf meteoroloog: boonstra